2. számú melléklet

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK

2010. ÉVRE

 

A Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérők: a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács.

 

I. KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK

 

I.I. Klasszikus ajánlatkérők (Kbt. IV. fejezete alkalmazásában)

 

Árubeszerzésre vonatkozó értékhatár:

 

a 22. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben szerepel:

 

            133 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 34 226 339 forint;

 

a 22. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott összes egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a 22. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel:

 

            206 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 53 012 225 forint;

 

Építési beruházásra vonatkozó értékhatár:

 

             5 150 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 325 305 627 forint;

           

Építési koncesszióra vonatkozó értékhatár:

 

            5 150 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 325 305 627 forint;

 

Szolgáltatás megrendelésére vonatkozó értékhatár:

 

a 22. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a 3. mellékletben szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat:

 

            133 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 34 226 339 forint;

 

a 22. § (1) bekezdésében meghatározott összes egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a 3. mellékletben szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat:

 

            206 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 53 012 225 forint;

 

a 3. mellékletben a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a 4. melléklet szerinti szolgáltatások esetében:

 

            206 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 53 012 225 forint;

a 22. § (2) bekezdésének a) pontjában említett szolgáltatás, valamint b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében:

 

            206 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 53 012 225 forint;

 

Tervpályázati eljárásra vonatkozó értékhatár:

 

a Szolgáltatás megrendelésére meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor;

a Szolgáltatás megrendelésére meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

 

I.II. Közszolgáltatók (a Kbt. V. fejezete alkalmazásában)

 

Árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó értékhatár:

 

            412 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 106 024 450 forint,

 

Építési beruházásra vonatkozó értékhatár:

 

            5 150 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 325 305 627 forint.

 

Tervpályázati eljárásra vonatkozó értékhatár:

 

Az árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére meghatározott értékhatár, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, illetve ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

 

 

II. NEMZETI ÉS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK:

 

II.I. A nemzeti és az egyszerű eljárásrend tekintetében irányadó közbeszerzési értékhatárok:

 

a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzései) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 244. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 87. §-ának (1) bekezdése értelmében a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-től 2010. december 31-ig:

- árubeszerzés esetében:                                       8 millió forint;

- építési beruházás esetében:                                 15 millió forint;

- építési koncesszió esetében:                                100 millió forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében:                    8 millió forint;   

- szolgáltatási koncesszió esetében:                       25 millió forint;

 

a Kbt. VII. fejezete alkalmazásában (a közszolgáltatók nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzései) a Kbt. 273. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2010. évi  költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX.  törvény 87. §-ának (2) bekezdése szerint 2010. január 1-től 2010. december 31-ig_

 

- árubeszerzés esetében:                                       50 millió forint;

- építési beruházás esetében:                                 100 millió forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében:                    50 millió forint;