KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2010. évi közbeszerzési terve

 

 

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

I. Árubeszerzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

Kaszaper, Szent Gellért tér 1. (Hrsz: 28) Központi Park felújítás rendezése, és a Humánszolgáltató felújítása az EMVA Falumegújítás, -fejlesztés megnevezésű források terhére

45000000-7

Általános egyszerű

Kbt. 2/A.§-a alapján

2010. II. negyedév

2010. II-III. negyedév

nem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Szolgáltatás-megrendelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Építési koncesszió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió