Elfogadta a képviselő-testület a 43/2010. (VI. 30.) Kt. sz.  határozatával.

KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2010. évi közbeszerzési tervének I. számú módosítása

 

 

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

I. Árubeszerzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

Kaszaper, Szent Gellért tér 1. (Hrsz: 28) Központi Park felújítás rendezése, és a Humánszolgáltató felújítása az EMVA Falumegújítás, -fejlesztés megnevezésű források terhére

45000000-7

Általános egyszerű

Kbt. 2/A.§-a alapján

2010. II. negyedév

2010. II-III. negyedév

nem

Kaszaper, Szent Gellért tér 2. (Hrsz: 37) Mátyás király Általános Iskola felújítása korszerűsítése a DAOP-4.2.1/B-09-2010-0005 számú, Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendő LHH-s kistérségben megnevezésű pályázati forrás terhére

45200000-9

Általános egyszerű

Kbt. 2/A.§-a alapján

2010. III. negyedév

2010. IV. negyedév

nem

Kaszaper, Árpád u. 52. (Hrsz: 706) Egészségház tetőszerkezetének cseréje a DAOP-4.1.1/C-09-2010-0008 számú pályázati forrás tehére

45260000-7

Általános egyszerű

Kbt. 2/A.§-a alapján

2010. III. negyedév

2010. IV. negyedév

nem

III. Szolgáltatás-megrendelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Építési koncesszió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió