Felhívás: EFOP-1.2.9-17-es konstrukció, Nők a családban és a munkahelyen

Projektmegvalósítás időszaka: 2018.01.01-2020.06.30. (összesen 30 hónap)

Támogatás összege: 199.997.635 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósítás formája: 3 tagú Konzorcium valósítja meg a projektet

Főkedvezményezett: Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Korlátolt     Felelősségű Társaság

Konzorciumi partnerek: Dél-Békés Mentőcsoport Katasztrófavédelmi Alapítvány, Kaszaper Közös Önkormányzati Hivatal.

 Projekt logó:  

A projekt tartalmának bemutatása: 

Fő cél: A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

 
Részcélok:

-          A nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása, különös tekintettel a helyben beazonosítható hiányszakmákra

-          A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében

-          A magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése helyben

-     Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése a részmunkán és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing és a munkaerőkölcsönzés formák, az új típusú munkaidő modellek népszerűsítésével és a bevezetés lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében

-          A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.

A projekt célcsoportját az aktív korú női munkavállalók, a munkaadók, illetve a nőket körülvevő család tagjai (nagyszülők, apák) alkotják. Különösen azoknak a nőknek szeretnének segíteni, akik a munkaerőpiacon hátránnyal indulnak, pl. pályakezdők vagy kisgyermeket nevelnek, nagycsaládosak vagy gyermeküket egyedül nevelik, idős hozzátartozójukat gondozzák, fogyatékkal élnek vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.

 A projektben létrejövő Család és KarrierPONTban legalább 500 nő képzéseken, állásbörzén vehet részt, illetve a létrejövő Család és KarrierPONT koordinálja a segítő szolgáltatások csere alapú elterjedését (pl. gyermekfelügyelet, háztartás területén stb.). A térség munkaadói fórumok, workshopok keretében ismerkednek az atipikus munkavégzés előnyeivel. A lakosság számára szervezett rendezvények keretében felhívják a figyelmet a nők és férfiak változó szerepeire, bemutatják a gazdasági és társadalmi életben sikereket elért nők példáit, a vidék-, térség- és gazdaságfejlesztésben, közéletben betölthető szerepeket és lehetőségeket.

 
A projekt rövidtávú hatásai

 
-         
A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása céljából szemléletformáló kommunikációs kampány bonyolításának hatásaként egyre több tájékozott nő, munkadó és munkavállaló lesz a járásban.

-          A helyben beazonosítható hiányszakmákra női potenciális munkavállalók képzik magukat.

-          A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása céljából megindul a párbeszéd a szakmai és egyéb rendezvényeken.

-          Az atipikus foglalkoztatási formák elterjesztésének hatására egyre nő azon személyek száma, akik a részmunkán és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing és a munkaerő-kölcsönzés formák, az új típusú munkaidő modellek használatát kezdik célszerűnek tartani saját életük kapcsán, továbbá a munkavállalók ismeretei is bővülnek a témában.

-          A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák enyhülnek a helyi szemléletformáló eszközök használatának hatására.

 
A projekt hosszútávú hatásai

 
-        
Javul a nők munkaerő-piaci helyzete, előremozdul a család és munka összeegyeztethetősége a helyi megoldások és együttműködések hatására.

-          Javul a nők atipikus foglalkoztathatósága, különösen a helyben beazonosítható hiányszakmák tekintetében.

-          Javul a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködése a család és a munkaösszeegyeztethetőségének érdekében.

-          Megteremtődnek a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő helyi közösségek működési feltételei.

-       Elterjednek az atipikus foglalkoztatási formák, a részmunkán és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing és a munkaerő-kölcsönzé formák, az új típusú munkaidő modellek is népszerűvé vállnak, új bevezetési lehetőségek teremtődnek.

-          Enyhül a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák a helyi szemléletformáló eszközök használatának hatására.

 

A képzések, a szakmai és a lakosság számára szóló szemléletformáló rendezvények megvalósítása és más egyéb projekt tevékenységek mellett a program fontos célja a Család és KarrierPONT, mint közösségi tér „felélesztése” és bevitele a helyiek mindennapjaiba. Fontosnak tartjuk, hogy a célcsoportunk és a családjaik tudják, hogy a Család és KarrierPONT Mezőkovácsháza egy olyan hely, ami azért jött létre, hogy a helyi nők, édesanyák, nagymamák személyes fejlődését sokoldalúan támogassa, és segítse Őket a hétköznapokban, az élet minden területén helyt állni, miközben közösséget is formál.

 

 
Projekt azonosító
száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00078