Kaszaper Község Önkormányzata által megnyert pályázatok
Kaszaper Kaszaper Község Önk. Tanyabusz beszerzése                      -   Ft             6 643 000 Ft
Kaszaper Kaszaper Község Önk. Falumegújítás és -fejlesztés                      -   Ft           41 851 344 Ft
Kaszaper Kaszaper Község Önkormányzata "Üzemi csatornák felújítása, Kaszaper"         34 948 409 Ft           29 706 147 Ft
Kaszaper Kaszaper Község Önkormányzata "Gézengúz" Gyermekbarát játszótér építése Kaszaperen                      -   Ft             3 000 000 Ft
Kaszaper Kaszaper Község Önkormányzata  9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. - ÓVODAI TÁMOGATÁS           1 027 500 Ft             1 027 500 Ft
Kaszaper Kaszaper Község Önkormányzata  9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. - ISKOLAI TÁMOGATÁS              984 000 Ft                984 000 Ft
Kaszaper Kaszaper Község Önkormányzata Szabadtéri sportpálya felújítása Kaszaperen                      -   Ft             1 000 000 Ft
Kaszaper Kaszaper Község Önkormányzata Kaszaper- Pusztaszőlős, Idősek Otthona építése         31 350 000 Ft           12 540 000 Ft
Kaszaper Kaszaper község Önkormányzata 23/2008. (VIII.6.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól - 5. §-ra támogatott önkormányzatiigénylések           3 041 500 Ft             3 041 500 Ft
Kaszaper Kaszaper község Önkormányzata  17/2007. (III. 14.) OKM rendelet a minőségbiztosítás, mérés értékelés, ellenőrzés támogatása              432 750 Ft                432 750 Ft
Kaszaper Kaszaper község Önkormányzata 11/2008. (III.29) OKM rendelet 2.§ (1) bek. a) pontja alapján támogatást elnyert intézményfenntartók              638 000 Ft                638 000 Ft
Kaszaper Kaszaper Községi Önkormányzat DAOP-4-3           7 422 330 Ft             6 680 097 Ft
Kaszaper Mátyás Király Általános Iskola és Alpfokú művészetoktatási Intézmény Diákönkormányzata Mátyás Suli Hírei                      -   Ft                  90 000 Ft
Kaszaper Mátyás Király Általános Iskola és Alpfokú művészetoktatási Intézmény Diákönkormányzata Őszi tábor Szilvásváradon                      -   Ft                100 000 Ft
Kaszaper Mátyás Király Általános Iskola és Alpfokú művészetoktatási Intézmény Diákönkormányzata Búcsúi készülődés                      -   Ft                100 000 Ft
Kaszaper Kaszaper Köszség Önkormányzata Napközi otthonos konyha bővítése             19 952 187 Ft
Kaszaper Kaszaper Köszség Önkormányzata Kaszaper- Pusztaszőlős, Dózsa tér útburkolat építése         10 986 246 Ft             8 788 996 Ft
Kaszaper Kaszaper Község Önkormányzata Egykori kisvasútállomás épület felújítása új funkcióval         22 032 949 Ft           17 626 358 Ft
Kaszaper Kaszaper Község Önkormányzata Belterületi utak javítása   23 049 720 Ft
Kaszaper Kaszaper Község Önkormányzata Meserét Óvoda infrastruktúrális felújítása és bővítése         20 000 000 Ft           20 000 000 Ft
Kaszaper Kaszaper Község Önkormányzata útépítés, felújítás         87 000 000 Ft           82 650 000 Ft
Kaszaper Kaszaper Község Önkormányzata Egészségügyi alapellátás fejlesztése         10 000 000 Ft             9 500 000 Ft
Kaszaper Kaszaper Község Önkormányzata Mátyás Király Ált. Isk. korszerűsítése         30 000 000 Ft           28 500 000 Ft
   317 901 599 Ft