Kaszaper község szennyvízelvezetése és -tisztításának fejlesztése


Projekt adatok

Kedvezményezett neve:

  • NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. valamint
  • Kaszaper Község Önkormányzata.

A projekt címe: Kaszaper község szennyvízelvezetése és -tisztításának fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 618 494 038 Ft
Összköltség: 687 293 155 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 89.989844%
A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2021.08.04.
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00100A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kaszaper település. A projekt megvalósításával hozzájárult Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.

Az elszámot csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A projekt fő célja Kaszaper Köszséghez tartozó Puszataszőlős településrész szennyvízelvezetésének megoldása volt. A Pusztaszőlősön kiépítendő szennyvízhálózat tisztítására a Kaszaperi szennyvíztisztitó telepen kerül sor. A fejlesztés megkívánta a Kaszaperi szennyvíztelep fejlesztését is.

A jelenleg hatályos Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló többszörösen módosított 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet szerint az agglomeráció 3 818 LE terhelésű, fejlesztéssel érintett területként jellemezhető 2015. december 31. kiépítési határidővel. A projekt javasolt műszaki tartalma nem tér el a 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet szerinti besorolástól: A projekt célja a meglévő és üzemelő szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése volt.

A projektet Kaszaper Község Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma valósította meg.

Galéria