Kaszaper Község Honlapja
Köszöntjük községünk honlapján!

Polgármesteri Hivatal
PostaVolt Pártok házaParkSportcsarnokMátyás Király Általános IskolaMûvelõdési házVasútállomásNapköziotthonos KonyhaMeserét Óvoda

KezdőlapHírekKASZAPER-ÉP NONPROFIT Kft.Humán Szolgáltató és Gondozási KözpontPályázatokLetőlthető dokumentumokTérképE-mailASP CSATLAKOZÁS

Aktuális heti menü:
Kaszaperi Napközi Konyha


Teleház
új nyitvatartási rendje

Hétfõ
7.00 - 16.00

Kedd
7.00 - 16.00

Szerda
7.00 - 16.00

Csütörtök
7.00 - 16.00

Péntek
7.00 - 12.00

Szombat
Zárva

Vasárnap

Zárva


Orvosi ügyelet


Mentõállomás

Mezõkovácsháza
Árpád u. 167
Tel.: 68/381-453
68/381-018

Éjszakai orvosi ügyelet:
Mezõkovácsháza
Tel.: 68/452-908


Gyógyszertári ügyelet

Érdeklõdni:
Orosháza
Városi Önkorm.
Kórház Portája
Tel.: 68/411-166kaszaper@kaszaper.hu

Önkormányzati rendeletek

2020

Kaszaper Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2_2020. (I.30.) 
önkormányzati rendelete
 
a nyersanyagnormáról és a fizetendő térítési díjakról

2017

Kaszaper Község Önkormányzata
11/2017. (X. 7.) sz. önkormányzati rendelete
a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról 

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017. (X. 19.) Ör. számú rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól.

Kaszaper Község Önkormányzata
1/2017. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelete
Kaszaper Község 2017. évi költségvetéséről

Kaszaper Község Önkormányzata
3/2017. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról.

Kaszaper Község Önkormányzata
2/2017. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról.

2016

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (XII.1.) Ör. számú rendelete 
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
.

Kaszaper Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (I. 16.)  sz. önkormányzati rendelete Kaszaper Község Képviselő-testületének a helyiépítési szabályokról szóló 5/2005. évi (IV. 14.) Kt. rendeletének módosításáról

Kaszaper Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II. 19.) Ör.rendelet Kaszaper Község 2016. évi költségvetéséről.

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV. 08.) Ör. rendelete a nyersanyagnormáról és fizetendő térítési díjakról szóló
5/2007. (IV. 27) számú rendeletének módosításáról.

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (IV. 8.) . önkormányzati rendelete Kaszaper Község Képviselő-testületének a helyi
építési szabályokról szóló 5/2005. évi (IV. 14.) Kt. rendeletének módosításáról.

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 25.) Ör. rendelet Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) Ör. rendelet módosításáról.

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 26.) Ör. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (IX. 9.) Ör. a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről.


2015

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2015. (II.27.) Ör. számú rendelete a települési támogatásról

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.20.) Ör. számú rendelete a Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V.22.) Ör. számú rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI.26.) Ör. számú rendelete a talajterhelési díjról

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.26.) Ör. számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.26.) Ör. számú rendelete a helyi adókról

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.26.) Ör. számú rendelete a szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól

2014

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 
12/2014. (09.26.) Ör. számú rendelete

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselõ-testületének rendelete az önkormányzat által adományozható kitüntetõ címekrõl és díjakról szóló 10/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendeletérõl

Határozat a megválasztahtó képviselõk számáról - 1/2014/.(II. 14.) HVI számú határozat

2013

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 6/2013. (V. 3.) Ör. számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2013. (V. 3.) Ör. számú rendelete a nyersanyagnormáról és fizetendõ térítési díjakról szóló 5/2007. (IV. 27.) számú rendeletének módosításáról

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 8/2013. (VII. 13.) Ör. számú rendelete Kaszaper Község Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 7.) Ör. rendeletének módosításáról

2012

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 11/2012. (VIII. 30.) Ör. számú rendelete a tiltott közösségellenes magatartásokról

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 3/2012. (II. 24.) Ör. rendelete Kaszaper Község 2012. évi költségvetésérõl

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2012. (II. 24.) Ör. számú rendelete az önkormányzat által adományozható kitüntetõ címekrõl és díjakról szóló 10/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendeltének módosításáról

Rendelet a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelezõ közszolgáltatásról

2011

Rendelet a hivatali helységen kívüli valamint a hivatali munkaidõn túli házasságkötésnél alkalmazott díjtételekrõl

Rendelet az önkormányzat által adományozható kitüntetõ címekrõl és díjakról szóló 10/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Rendelet az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 15/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2011. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a bérpótló juttatás feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének biztosításáról

 

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2011. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a nyersanyagnormáról és fizetendõ térítési díjakról szóló 5/2007. (IV. 27) számú rendeletének módosításáról

 

2010

Rendelet az önkormányzat által adományozható kitüntetõ címekrõl és díjakról


Lakossági hulladékkezelés díjtételei 2011-ben


Kaszaper község Képviselõ-testületének1/1999. (II.9) számú rendelete a helyi iparûzési adóról

 

2007

99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet a birtok összevonási célú termõföldvásárlás támogatásáról.

Kaszaper község Képviselõ-testülete 1 /2007 ( III. 01. ) számú rendelete a 2007. évi költségvetésérõl.

Kaszaper község Képviselõ-testületének 3/2007 ( IV.13.) KT. számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló 1/2007. (III. 01.) számú rendeletének módosításáról.

Kaszaper Község Képviselõ-testületének 5/2007. (IV. 27) számú rendelete a nyersanyagnormáról és fizetendõ térítési díjakról.

Kaszaper község Képviselõ-testületének 6/2007. (V. 24.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2003. (III. 6.) KT rendelet módosításáról.

 

2006

Kaszaper Község Képviselõ-testületének 1 /2006. ( II.14. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a fizetendõ térítési díjakról szóló, többször módosított 8/1993. (VIII. 18.) számú rendelete 3. számú melléklete módosításáról.

Kaszaper községi Önkormányzat Képviselõ-testülete - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 68-69 §-aiban kapott felhatalmazás alapján - a 2006. évi költségvetésérõl a következõ rendeletet alkotja meg:


Kaszaper község Képviselõ-testülete - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a 2004. évi zárszámadásról hozott 6/2005.(IV.14.) számú rendeletének (továbbiakban "R") módosításáról a következõ rendeletet alkotja:

Kaszaper község Képviselõ-testületének 4/2006. (III. 30.) KT. számú rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetésérõl szóló 2/2005. (II. 25.) számú rendeletének módosításáról.

Kaszaper község Képviselõ-testületének 6/2006. (VIII. 29.) KT. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2003. (III. 6.) KT rendelet módosításáról.

Kaszaper község Képviselõ-testületének 7/2006. (IX. 1.) KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 13/1998. (IV. 4.) KT rendelet módosításáról.

Kaszaper község Képviselõ-testületének 9/2006. (IX. 29.) sz. KT. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 6/2002. (VI. 1.) KT. számú rendelet módosításáról.

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 11/2006. (X. 27.) sz. RENDELETE a képviselõ-testület és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról.

Kaszaper Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 3/2006. (XII. 15.) rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 13/2004. (X. 1.) KT rendelet módosításáról.

Kaszaper község Képviselõ-testületének 14/2006. (X. 15.) KT. Rendelete a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 11/2006. (X.27.) KT rendelet módosításáról.

 

2005

Kaszaper község Képviselõ-testülete 2/2005. (II. 25.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésérõl

Kaszaper község Képviselõ-testületének 3/2005. (II. 25.) KT. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2003. (III. 6.) KT rendelet módosításáról

Kaszaper községi Képviselõ-testület 6/2005.(IV.14.) számú rendelete a 2004. évi zárszámadásról. (Egységes szerkezet)

Kaszaper község Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2005. (VIII. 5.) számú rendelete a helyi iparûzési adóról szóló 1/1999. (II. 9.) KT. számú rendelet kiegészítésérõl

Kaszaper község Képviselõ-testületének 9/2005. (IX. 30.) sz. KT. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 6/2002. (VI. 1.) KT. számú rendelet módosításáról

Kaszaper községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2005. ( IX. 30.) sz. rendelete a helyi címer, zászló alapításáról és felhasználásának rendjérõl szóló 7/1996. (IX. 10.)KT. számú rendelet kiegészítésérõl, módosításáról

 

2004

Kaszaper község Képviselõ-testületének 2/2004. (I. 31.) sz. KT. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 6/2002. (VI. 1.) KT. számú rendelet módosításáról

Kaszaper község Képviselõ-testületének 4/2004. (I. 31.) KT. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2003. (III. 6.) KT rendelet módosításáról

Kaszaper község Képviselõ-testülete 5/2004. (II. 27.) számú rendelete a 2004. évi költségvetésérõl

Kaszaper község Önkormányzata Képviselõ-testületének 15/2004. (X. 1.) sz. KT. rendelete a közterületek használatáról

 

2003

Kaszaper község Önkormányzatának 1/2003. (II. 4.) KT. rendelete a háziorvosi körzetrõl

Kaszaper Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2003.(III. 6.) KT. sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról (Egységes szerkezet)

7/2003. (IV. 30.) KT. rendelet Kaszaper Község Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

Kaszaper község Képviselõ-testületének 9/2003. (VII. 18.) sz. KT. rendelete a temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló 12/2000. (X. 27.) sz. rendelet módosításáról

Kaszaper község Képviselõ-testülete 14/2003. (X. 31.) KT. számú rendelete a sportról

Kaszaper községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 16/2003. (XII. 17.) KT. sz. rendelete a víziközmûbõl szolgáltatott ivóvíz és csatornadíj megállapításáról

 

2002

Kaszaper község Képviselõ-testületének 6/2002. (VI. 1.) sz. KT. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról

Kaszaper község Képviselõ-testületének 8/2002. (VI. 1.) sz. KT. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Kaszaper község Képviselõ-testületének 12/2002. (VIII. 23. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a fizetendõ térítési díjakról szóló, többször módosított 8/1993. (VIII. 18.) számú rendelete 3. számú melléklete módosításáról

Kaszaper község Képviselõ-testületének 13/2002. ( VIII. 23.) sz. KT. rendelete a temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló 12/2000. (X. 27.) sz. rendelet módosításáról

Kaszaper község Képviselõ-testületének 14/2002. (X. 12.) sz. KT. rendelete a temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló 12/2000. (X. 27.) sz. rendelet módosításáról

Kaszaper község Képviselõ-testületének 16/2002. (X. 12.) sz. KT. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a fizetendõ térítési díjakról szóló, többször módosított 8/1993. (VIII. 18.) számú rendelet 3. számú melléklete módosításáról

 

2001

Kaszaper község Képviselõ-testületének 7/2001. (III. 30.) sz. KT. rendelete a falugondnoki szolgálatról

Kaszaper község Képviselõ-testületének 8/2001. (IV. 20.) sz. KT. rendelete a közmûvelõdésrõl

Kaszaper község Képviselõ-testületének 9/2001. (V. 25.) számú rendelete az önkormányzati lakások lakbérérõl


Kaszaper község Képviselõ-testületének 10/2001. (V. 25.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások, idõsek otthona bérbeadásának feltételeirõl, a lakásfenntartási támogatás mértékérõl

 

2000

Kaszaper község Képviselõ-testületének 2/2000.(II.29.) KT. sz. rendelete a közterület-használat rendjérõl szóló 5/1994.(VI.20.) KT. sz. rendelet módosításáról

Kaszaper községi Képviselõ-testület 4/2000.(IV. 26.) számú rendelete az 1993. évi III. tv. 37/D. §. (2) bek. d.) pontjában elõírtak végrehajtására

Kaszaper községi Képviselõ-testületének 9/2000.(X. 17.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelmének általános szabályairól

Kaszaper községi Képviselõ-testületének 10/2000.(X. 17.) számú rendelete a helyi építési örökséghez tartozó épületek helyi védetté nyilvánításáról

Kaszaper községi Képviselõ-testületének 12/2000.(X. 27.) számú rendelete a köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl (Módosító rendeletekkel egységes szerkezetben)

 

1999

Kaszaper község Képviselõ-testületének 1/1999. (II.9.) számú rendelete a helyi iparûzési adóról

Kaszaper község Képviselõ-testületének 9/1999. (VI. 9.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 7/1995. (VI. 8.) sz. rendelet módosításáról

 

1998

Kaszaper községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/1998. (VI. 25.) sz. rendelete a helyi címer, zászló alapításáról és felhasználásának rendjérõl szóló 7/1996. (IX. 10.)KT. számú rendelet módosításáról

Kaszaper községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 13 /1998. (IX. 4.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérõl

 

 
Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében EFOP-1.5.3-16-2017-00062

Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából EFOP-3.9.2-16-2017-00027

Kaszaper község szennyvízelvezetése és -tisztításának fejlesztése.

Testvér-települések találkozója
2019Galéria

EFOP-1.2.9-17-2017-00078-as számú, „Nők, család, munkavállalás – szemléletformáló program a Dél-Békési térségben”
Testvér-települések találkozója
2017

jpg

Galéria

A Kaszaper Zöldségfeldolgozó Nonprofit Kft
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat
 és

 Általános Közzétételi Lista
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 33/2011 (IV.28.) VM rendelete alapján fejlesztést valósított meg a Gépállomás Tüzép Kft.


Testvér-települések találkozója
2016
jpg

Galéria

Napelemrendszer létesítése a település intézményeiben
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0667


"Szemléletformálással a fenntartható életmódért"
KEOP-6.1.0/A/11-2011-0120


Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetõségeket népszerûsítõ mintaprojekt
KEOP-6.2.0/A/09-2010-0152


Egészségház fejlesztése program
DAOP-4.1.1/C-09-2010-0008


Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
- Digitális táblák az iskolaában -
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0013


Falumegújítás-és fejlesztésFelújított épületek

Mátyás Király Általános Iskola

Meserét Óvoda

Templom

Orvosi rendelõ

Polgármesteri Hivatal

Humán Szolg. és Gond. Központ

Vasúttörténeti múzeum
Belterületi utak javítása

Árpád utca új útburkolata és jelzõlámpái