A PROJEKT BEMUTATÁSA

 

  

 

Kedvezményezett neve: Kaszaper Község Önkormányzata

 

A projekt címe: A kaszaperi Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Intézményének a fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 50,00 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.02.28.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00010

 

 

Békés megye déli részén fekszik Kaszaper. A település fejlődése a rendszerváltás óta dinamikus és nagy léptekkel halad előre. Az óvoda a község központjától kissé távol esik, de jól megközelíthető, nyugodt helyen található.  Az óvoda fenntartója a katolikus egyház. Három vegyes korú csoport van. A tárgyi feltételek jónak mondhatóak. A csoportlétszámok is közelítenek az ideálishoz. 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

-         Nyílászárók cseréje.

-         A tető felújítása.

-         Az épület külső hőszigetelése. 

-         A fűtés korszerűsítése.

-         Akadálymentesítés (új bejáró, akadálymentes parkoló, új rámpa, érintett külső-belső nyílászárók rendezése, felnőtt és gyermek akadálymentes illemhely kialakítása, indukciós hurok a nagyothallók tevékenységének segítésére, információs rendszer).

    

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:

-         A projekt elsődleges célja az óvodai nevelés feltételeinek javítása, valamint a működtetés gazdaságosságának javítása. 

-         A projekt megvalósításával megújuló intézmény magas színvonalú óvodai ellátást tesz lehetővé.

-         A projekt eredményeként nőhet azon családok száma, akik a gyermek biztonságos napi elhelyezésének tudatában munkába állhatnak, a gyermeket vállaló anyák pedig nappali képzésben vehetnek részt, növelve potenciális munkaerő piaci esélyeiket, segítve a helyi gazdaság fejlődését.

-         Az így létrejövő keresetnövekedés javítja a család életkörülményeit. 

-         A családok javuló életkörülményei több lehetőséget adnak a szülők számára a helyi közösségi életben való aktív részvételre, a környezetük formálására, növelve kötöttségüket, identitástudatukat.

  
-         Számszerűsíthető mutatók: 

      60 óvodai férőhely fejlesztése valósul meg 

      Megújul az épület 269 m2 nettó alapterülete, bruttó 166.682 Ft/m2 fajlagos költséggel 

      Megújul az udvar 23 m2 nettó alapterülete, bruttó 4.476 Ft/m2 fajlagos költséggel     Az 1. mérföldkőben elvégzett feladatok (teljesítés határideje 2017.09.30.)

 Az 1. mérföldkőben terveztük a projekt előkészítő tevékenység befejezését, ezen mérföldkőben kerültek véglegesítésre és pontosításra a kiviteli tervek, dokumentumok. Elkészült a részletes tervezői költségvetés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a megújításra kerülő épületről elkészült az energetikai tanúsítvány, és a fajlagos költségkimutatás. 

 A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra. A szerződéskötési feltételek teljesülését biztosító dokumentumok benyújtásra kerültek.

 A 2. mérföldkőben elvégzett feladatok (teljesítés határideje 2017.11.30.)

 A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra. A szerződéskötési feltételek teljesülését biztosító dokumentumok benyújtásra kerültek.

 A 3. mérföldkőben elvégzett feladatok (teljesítés határideje 2018.06.15.)

A közbeszerzés lefolytatásra kerül, következő közbeszerzési feladatok megvalósulásával:

-  feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzésekhez,

-  közbeszerezési kiírások elkészítése és jóváhagyása,

-  közbeszerzési kiírások megjelentetése,

-  ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása,

-  amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás, - kivitelezési szerződés megkötése.

 

Pályázati anyagok:

              Ajánlattételi Felhívás

              Vállalkozási szerződés

              Műszaki leírás

              Árazatlan Költségvetés Óvoda

              Közbeszerzési Dokumentumok Kaszaper Óvoda 180314

              Közbeszerzési Dokumentumok Óvoda Aláírt 

Módosított dokumentáció:

              Közbeszerzési Dokumentumok_Kaszaper_óvoda.180411.aláírt

              Közbeszerzési dokumentumok_Kaszaper_óvoda.180411

              Műszaki Leírás módosított

              Bontási jegyzőkönyv

              Összegezés 0528

              Ajánlattételre Felkért Gazdasági Szereplők

              Összegezés Javított              

A 4. mérföldkőben elvégzett feladatok (teljesítés határideje 2018.11.30.)

 A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrrel és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel, kivitelezővel az érintett területet bejárták és az építési feladatokat átbeszélték, feltárták és ismertették az előzményeket, ismereteket szereztek. 

 Megtörtént a munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készült.

 Kivitelezés első ütemének 50%-os készültségi fokáig jutott el a projekt. A kivitelezés 50%-nak elérésekor lett elszámolva a műszaki ellenőr feladatira vonatkozó költség 50%-a.

 Műszaki ellenőri feladatok: a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, a kiviteli tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.

Az 5. mérföldkőben elvégzett feladatok (teljesítés határideje 2018.12.31.)

 A kivitelezési költség befejező fázisaként 100%-os készültségi foknál a projekt fő célkitűzését elértük, a műszaki ellenőr átadta az épületet. Megtörtént a munkaterület visszaadása. A kivitelezés 100%-nak elérésekor elszámoltuk a műszaki ellenőr feladatira vonatkozó költség utolsó részét. 

 Műszaki ellenőri feladatok: a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, a kiviteli tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.
A 6. mérföldkőben elvégzett feladatok (teljesítés határideje 2019.02.28.)

 A 6. mérföldkő elérésével egyidejűleg kívántuk elszámolni a projektmenedzsment szervezet fennmaradó költségét. A projekt zárásánál kívánjuk a további kötelező tájékoztatási feladatokat elvégezni. (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak, TÉRKÉPTÉR feltöltése, megjelent sajtóközlemények összegyűjtése stb.) A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzserek készítettek vagy átvettek. 

 A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra.

 A 6. mérföldkőben került teljesítésre a vállalt indikátor, releváns monitoring mutató:  „Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma”  teljesült.

 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően 90 nap.