A PROJEKT LEÍRÁSA

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Kaszaper Község Önkormányzata

Projekt címe: Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ épületének fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 24.529.845.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt helyszíne az intézmény székhelye: 5948 Kaszaper, Árpád u. 19. A székhelyen az alábbi ellátások érhetőek el: család-és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és szenvedélybetegek közösségi ellátása, mely kistérségi társulás formában ellátott, Battonya település központtal.

Az épület 35-40 éve épült, földszintes kialakítású. Az akadálymentes közlekedés biztosítása miatt a meglévő nyílászárók szélesítése több helyen szükséges, akadálymentes WC felszereltsége fejlesztésre szorul. Az épület hagyományos szerkezetű, a falai, födémje hőszigetelés nélküliek, a külső falak felázottak, nyílászárói elavultak, teteje cserépfedésű.

Az épület felújítása során külső utólagos hőszigetelést, födém hőszigetelést, nyílászáró cserét, akadálymentesítést, akadálymentes WC felújítását, belső burkolat felújítást, fal vízszigetelést, külső fa felületek festését terveztük. A fűtés korszerűsítésére új, automata szabályozású kazánt építünk be.

A megújult épületben családbarát funkcióként játszósarkot alakítunk ki, valamint az épület előtt meglévő parkolóban mozgáskorlátozott parkolót biztosítunk.

Az épület részben akadálymentes, 2007-ben pályázati forrásból került felújításra. Akadálymentes tusoló és wc, valamint rámpa került kialakításra. A fejlesztés során megtörténik a teljes akadálymentesítés.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.04.30.

Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00036 


Az 1. mérföldkő eléréséig végzett feladatok

 

Az 1. mérföldkőben véglegesítésre és pontosításra kerültek a tervdokumentációk. Tervezői nyilatkozattal igazoljuk, hogy az 5948 Kaszaper, Árpád utca 19. hrsz.: 193. sz. alatti szociális épület tervezett energetikai felújítása a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1., 2., és 5. bekezdése szerint építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység. Elkészítésre és benyújtásra kerülnek a tervezői költségbecslés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a megújításra kerülő épületről az energetikai tanulmány. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi tag részéről 4 fő kolléga került bevonásra (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projekt asszisztens, 1 fő projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértő) és a projektmenedzsment szervezet 2017.06.01-től felállításra került, részt vesz a projekt megvalósításában.

A Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés megtörtént nyilatkozat benyújtása az szakmai beszámoló keretében benyújtásra kerül. Az arányosítás ezen projekt esetében nem releváns. A Felhívás 3.2. pontjának való megfeleltetése megtörtént, annak bemutatását nyilatkozat tartalmazza.

A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfeleltetés megtörtént, melynek igazolását nyilatkozattal kezeltük.

 
A 2. mérföldkő eléréséig végzett feladatok

A 2. mérföldkőben elkészültek a kiviteli tervek és a részletes költségvetés. A „Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentum véglegesítése már a Támogatási Szerződés megkötése során már megtörtént. A Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétett, a 2017. évre vonatkozó nemzeti értékhatár (nettó 25.000.000 forint) alatt valósul meg az építési beruházás, a projekt tekintetében a közbeszerzés eljárás lefolytatása nem releváns. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában.

 
A 3. mérföldkő eléréséig végzett feladatok

 A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrrel és a beszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel, kivitelezővel az érintett területet bejárták, az építési feladatokat átbeszélték, ismertették az előzményeket, valamint ismereteket szereztek. 2017. szeptember 14.-én megtörtént a munkaterület átadás-átvétele. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készült, mely a szakmai beszámoló során csatolásra került. Első ütemben a kivitelező 26,04%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. A vállalkozási szerződés 6/b. pontja alapján a kivitelező részéről kiállításra került az 1. részszámla – a vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában. A mérföldkő elérésének tervezett dátumától kívánjuk megvalósítani házi segítségnyújtás szolgáltatás fejlesztését.

 

           

A 4. mérföldkő eléréséig végzett feladatok

 
Második ütemben a kivitelező 53,30%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. A vállalkozási szerződés 6/b. pontja alapján a kivitelező részéről kiállításra került az 2. részszámla – a vállalkozói díj 50%-ának megfelelő összegről. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában.

         

Az 5. mérföldkő eléréséig végzett feladatok


Harmadik ütemben a kivitelező 76,25%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. A vállalkozási szerződés 6/b. pontja alapján a kivitelező részéről kiállításra került az 3. részszámla – a vállalkozói díj 75%-ának megfelelő összegről. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában.

          

  

         

A 6. mérföldkő eléréséig végzett feladatok

 
A 6. mérföldkő elérési dátumáig a kivitelezés 100%-os készültségi foka elérésre került, így a projekt fő célkitűzése elérésre került. A műszaki átadás-átvétel megtörtént. A műszaki ellenőr folyamatosan ellátta feladatát, a megbízási díjának kifizetési igényléséhez szükséges dokumentumok összeállítása elkezdődött, melynek benyújtásáról későbbiekben gondoskodunk.

A projekt keretében beszerzendő eszközök beszerzése megtörtént, melyet átadás-átvételi jegyzőkönyvvel igazolunk. A projektmenedzsment szervezet feladatát folyamatosan ellátja.